PDU_2016_04_30_Semmering_V.jpg

Drobečková-navigace

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

ptacek

Víceletá akce "Prokopský nočník"

 je opět v plánu. Právě na první jarní den, 21.března, proběhne další noční akce běhu s čelovkami a se psy v Prokopském údolí.

 PDU 2016 06 21 Sykorka konadra 2Běžci mají běhat sice po stezkách, ale hlučí a občas se někteří ztratí, nebo si zkracují cestu. Hlavně však jejich fanoušci. Druhý den ráno to po nich v některých místech, obzvláště ve vlhkém počasí, vypadá jako na tankodromu. Sešlapaná stepní společenstva, chráněné rostliny, obnovené erozní rýhy, polámané stromky, nepořádek a kelímky.

 PDU 2017 04 28 holub mrtvejTrasa probíhá v přírodním parku, lokálně v částech vyhlášené přírodní rezervace a podstatná část trasy také vede přes EVL NATURA 2000.

  Podzimní akce je nesporně pro přírodu zátěž, ale jarní akce probíhá v počátečním období hnízdění ptáků a péče o mladé. V noci vyplašení ptáci si svá hnízda naleznou pravděpodobně až za svítání. Za tuto dobu mohou být vajíčka i mláďata prochladlá.


Odkaz na legislativu: 

1. Směrnice Rady Evropských společenství ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS):

článek 1

 Tato směrnice se týká ochrany všech druhů ptáků přirozeně se vyskytujících ve volné přírodě na evropském území členských států, na něž se vztahuje Smlouva. Zahrnuje ochranu, regulování těchto druhů a péči o ně a stanoví pravidla pro jejich využívání.

článek 5

 členské státy přijmou opatření nezbytná k vytvoření obecné právní úpravy ochrany všech druhů ptáků uvedených v článku 1, která zejména zakáže:

odstavec d)

 úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů této směrnice;

Plán péče o Prokopské a Dalejské údolí 2014 – 21

bod 3.5. - péče o ptáky

Ptáci - Doporučení a návrhy k ochraně území:

  • Zajistit vyšší stupeň kontroly území, zaměřované na dodržování návštěvního řádu
  • Přesněji vymezit komunikační systém a kontrolovat jeho dodržování, především vjezdy cyklistů
  • Uplatňovat zákaz volného pobíhání psů
  • Lokality a stanoviště, která by neměla být exponovaná návštěvníky rezervace se doporučuje uzavřít přirozenými bariérami, jejichž základem budou dle místa a biologicko-ekologických podmínek podmínek vhodné druhy dřevin, zejména keřů a nižších stromů (Prunus, Crataegus apod.).

  Prokopsky nocnikChceme věřím, že podle slibu kontaktovaných organizátorů po našem upozornění a jednání s OOP MHMP bude letošní akce klidnější, úklid perfektní a jarní akce Prokopského nočníku poslední.

Letos máme štěstí díky počasí, že se zima proti předchozím několika rokům protáhla a ptáci teprve hnízda, budky i dutiny teprve zabydlují. 


Kam dál:

Perla zHELPkontaktySS FacebookTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.sponzorFio banka Domu