PDU_2017_01_01_Manychuv_vrch_R.jpg

Drobečková-navigace

CHRÁNĚNÉ ROSTLINY

CHRÁNĚNÉ DRUHY ROSTLIN V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ

 • Ozvěny - Přednáška "Chráněné druhy rostlin II."

  Termín: 2018-10-27 14:00

  netrhat

  CHRÁNĚNÉ DRUHY ROSTLIN V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ II.,

   bylo slíbené pokračování přednášky ze dne 18.srpna 2018.

 • Kozí brada luční menší

  Ochrana: C4 - druh vyžadující další pozornost
  Výskyt: 2018

  netrhatPodruh kozí brady luční

   v Prokopském údolí také roste. Její krásně žluté květy můžete na několika málo lokalitách v pozdním jaru zastihnout.

 • Len rakouský

  Ochrana: C4 - druh vyžadující další pozornost
  Výskyt: pravidelně

  netrhatSice nepůvodní, ale zdomácnělá bylinka,

   která na několika místech v Prokopském údolí obývá slunné a travnaté stráně a zejména skalní stepi.

 • Bradáček vejčitý

  Ochrana: C4 - druh vyžadující další pozornost
  Výskyt: 2017, 2016, 2013, 2012

  netrhatVzácná orchidej je trvale na ústupu.

    Tak by šel popsat letošní výskyt bradáčku na jeho posledních lokalitách v Prokopském údolí.

 • Dřišťál obecný

  Ochrana: C4 - druh vyžadující další pozornost, lokálně v Pú
  Výskyt: pravidelně

  netrhatNa světlých místech, sutích a svazích

    v našem Prokopském údolí vykvétá časně z jara až 3 m vysoký, opadavý keř, se žlutými hrozny květů.

 • Kavyl vláskovitý

  Ochrana: C4 - druh vyžadující další pozornost
  Výskyt: pravidelně

  netrhatDalší ze vzácných trav Prokopského údolí,

    která stále roste na několika lokalitách, je chráněnou rostlinou a patří mezi ohrožené druhy květeny evidovaných v červeném seznamu cévnatých rostlin.

 • Kavyl sličný

  Ochrana: C3 - ohrožený druh
  Výskyt: pravidelně

  netrhatJedna ze vzácných trav Prokopského údolí,

    vytrvalá bylina z čeledi lipnicovitých rostoucí také v Prokopském údolí.

 • Pcháč bezlodyžný

  Ochrana: C4 - druh vyžadující další pozornost
  Výskyt: pravidelně

  netrhatV pozdním létě stále něco kvete

     Má to bodliny, tedy je to bodlák. A bodlák je přece plevel. Tenhle je však zařazen do červené knihy.

 • Česnek kulovitý

  Ochrana: C3 - ohrožený druh
  Výskyt: 2017, 2012

  netrhatOhrožený druh česneku

    se letos se objevil na lokalitě, kterou jsme v loňském roce s dobrovolníky firem AXIS a ČPP vyčistili od náletových dřevin. Po řadě let je to prvně zdokumentovaný nález v Prokopském údolí. 

 • Bělozářka větevnatá

  Ochrana: C4 - druh vyžadující další pozornost
  Výskyt: pravidelně

  netrhatJe to druhá z bělozářek v Prokopském údolí.

    Kvete však o něco později, o to však ve větším množství.

 • Bělozářka liliovitá

  Ochrana: C3 - ohrožený druh, Expanzivní druh
  Výskyt: pravidelně

  netrhatJarní bylinka z čeledi chřestovitých

    je teplomilný druh, který se v údolí vyskytuje na suchých, vysluněných stráních a skalnatých svazích. 

 • Konopice úzkolistá

  Ochrana: C3 - ohrožený druh
  Výskyt: 2017, 2016, 2012, 2011

  netrhatje chráněná bylinka, která nemá na přežití šanci.

    Hlavní výskyt konopice je převážně na suchých stráních, pastvinách a lomech. Druhotně se však šíří hlavně podél železnic a cest. A okraje cest se v Prokopském údolí sekají několikrát ročně, bez ohledu na to, co zde roste.

 • Černohlávek velkokvětý

  Ochrana: C3 - ohrožený druh
  Výskyt: 2017, 2015, 2012, 2011

  netrhatModrá je dobrá,

    tak by šlo použít slova z písničky od kapely Žlutý Pes na další chráněnou bylinku, rostoucí vzácně v Prokopském údolí. 

 • Úročník bolhoj

  Ochrana: C4 - druh vyžadující další pozornost
  Výskyt: pravidelně

  netrhatNa vrcholových partiích Prokopáku vykvetly louky. 

   Z dálky si budete myslet, že pohlížíte na moře, složené ze žlutooranžových květů, které se klenou nad zpeřenými listovými růžicemi.

 • Plamének přímý

  Ochrana: C3 - ohrožený druh, §3
  Výskyt: 2018, 2017, 2013

  netrhatVzácná bylina z červeného seznamu  

   se objevila po dlouhé době na jedné z lokalit v Prokopském údolí.

 • Česnek planý

  Ochrana: Expanzivní druh
  Výskyt: 2017, 2016, 2015

  netrhatV Prokopském údolí roste česneků povícero.....

   Na prvopočátku léta vykvétá další z nich. Tento druh má intenzivní česnekovou vůni, ale bez palčivé chuti. Liší se tím od podobného česneku viničného (Allium vineale).

 • Oman srstnatý

  Ochrana: C3 - ohrožený druh, Expanzivní druh
  Výskyt: 2018, 2017, 2015, 2013, 2012, 2011

  netrhatzlatá slunce květů na stepním svahu

  se po řadě let opět zazářila v Prokopském údolí. Kdysi to bývalo pravidlem, ale obnovení pastvy ovcí a koz v čase květu omanů nás o něj málem připravilo.

 • Snědek chocholičnatý

  Ochrana: C3 - ohrožený druh, Expanzivní druh
  Výskyt: 2017, 2016, 2013, 2012

  netrhatje opět z jedním ohrožených druhů naší květeny

  vyskytující se v průběhu jara na nemnoha místech Prokopského údolí, ačkoliv ještě v minulém století zde rostl ve stovkách kusů.

 • Ledenec přímořský

  Ochrana: C3 - ohrožený druh, Expanzivní druh
  Výskyt: 2018, 2017, 2016, 2013, 2012

  netrhatDalší z jarních bylinek v Prokopském údolí,

  která tu z jara vyráží na xerotermních stepích, patří mezi chráněné druhy. Na první pohled si je podobný s jinými bobovitýmirostlinami a tak ho lidé často přehlédnou nebo zamění.

 • Sasanka lesní

  Ochrana: C2 - silně ohrožený druh , Expanzivní druh
  Výskyt: 2017, 2016, 2015, 2013, 2012

  netrhatJménem je sice lesní, ale roste většinou mimo les..

  V přírodě se totiž povětšinou vyskytuje hlavně na slunných stráních a na okrajích lesů od nížin až do podhůří. Vyhledává především vápencové podklady.

 • Čilimník řezenský

  Ochrana: C4 - druh vyžadující další pozornost, Expanzivní druh
  Výskyt: 2017

  netrhatčilimník, či spíše čilimníček,

    který se na několika místech v přírodní rezervaci Prokopské a Dalejské údolí vyskytuje, je řazen ke vzácnějším druhům vyžadující další pozornost.

 • Chráněné rostliny

  KATEGORIE ČLÁNKŮ - Chráněné rostliny v Prokopském údolí

 • Koniklec luční český

  Ochrana: C2 - silně ohrožený druh , §2, lokálně v Pú
  Výskyt: pravidelně

  netrhatJedna z rarit v Prokopském údolí

  je koniklec luční český, který roste pouze ve střední Evropě. Teď na jaře je čas si ho prohlédnout.

 • Kavyl Ivanův

  Ochrana: C3 - ohrožený druh, §3, lokálně v Pú
  Výskyt: pravidelně

  netrhatJedna ze vzácných trav Prokopského údolí,

    která stále roste na několika lokalitách, je chráněnou rostlinou a patří dokonce mezi ohrožené druhy květeny evidovaných v červeném seznamu cévnatých rostlin.

 • Okrotice bílá

  Ochrana: C4 - druh vyžadující další pozornost, §3, lokálně v Pú
  Výskyt: 2018, 2017, 2013, 2012

  netrhatZastavení v jednom našich z lomů..

    Chráněných rostlin v Prokopském údolí je okolo čtyřiceti druhů. Mají svá stanoviště, kde se jim líbí, a odkud je přesadit nelze. Jinde prostě, i přes veškerou lidskou péči uhynou.